Dosarul Electronic de Sănătate

bolile ficatului

Începând din 12 noiembrie 2016, medicii de familie au obligatia să constituie dosarul electronic al pacientului . Toţi românii vor avea dosar electronic de sănătate, fie că sunt sau nu asiguraţi, minori sau adulţi.
Concret, după ce i se va constitui dosarul electronic de sănătate, pacientul va acces direct şi transparent la toate serviciile de care a beneficiat la medicul de familie, în spitale publice şi private, în laboratoare şi la orice alt furnizor de servicii medicale.
Dosarul Electronic de Sănătate (DES) este un sistem informatic care rezolvă problema consolidării datelor medicale relevante ale pacienților rezultate în urma interacțiunii acestora cu sistemul medical într-un format standardizat, electronic precum și problema accesării acestor date în mod securizat, indiferent de locație de către cei care au dreptul și nevoia de a le consulta, în interesul pacientului.
Utilizatorii sistemului DES sunt următorii:

 • Medici care furnizează direct îngrijirea medicală
 • Pacienți care dispun de propriile date medicale
 • CNAS care decontează serviciile medicale
 • Instituții medicale care furnizează servicii medicale în cadru organizat și dețin baza materială în acest sens
 • Ministerul Sănătății care elaborează politici de sănătate publică
DES permite medicilor consultarea datelor medicale online în portalul DES în timpul desfășurării actului medical conform autorizației de acces sau în cadrul sistemelor informatice din instituțiile medicale unde își desfășoară activitatea Permite medicilor transmiterea datelor medicale către DES prin intermediul sistemelor informatice din instituțiile medicale unde își desfășoară activi tatea sau direct din portalul DES dacă nu dispun de sisteme proprii. Permite pacientului/cetățeanului consultarea online a dosarului medical propriu, autorizarea altor persoane pentru acces la dosar și vizualizarea acceselor la date. Permite CNAS realizare a de statistici, standarde de facto, urmărirea mai riguroasă a decontărilor Permite Ministerului Sănătății să-și bazeze politicile de sănătate publică pe un suport de date cu semnificație medicală.
DES uniformizeazămodul de gestionare a datelor medicale ale unui pacient și permite colaborarea între utilizatorii acestor sisteme (medici) în desfășurarea actului medical indiferent de instituția în care lucrează, fie prin accesarea dosarelor naționale ale pacienților prin intermediul sistemelor informatice ale instituției, fie accesându-le direct din portalul DES. Astfel, sistemul DES expune interfețe grafice (portal) pentru transmitere și consultare date din dosarul electronic către utilizatori umani, precum și interfeț e standard (HL7) în același scop al transmiterii și consultării dosarului către sisteme informatice ale medicilor.
Medicii pot efectua următoarele operații în cadrul Portalului Extern DES:
 • Inițializează dosarul pacienților
 • Înregistrează pacienți ca utilizatori ai DES
 • Consultă sumarul și informațiile pentru situații de urgență din dosarul unui pacient.
 • Consultă dosarul unui pacient cu acordul acestuia sau al aparținătorului.
 • Completează documente medicale și le transmite către dosar.
În mod implicit, medicul de familie poate consulta dosarele pacienților aflați pe lista sa, iar medicul specialist poate consulta dosarul pacienților bolnavi cronici gestionați de el.
Consultarea dosarului electronic în cadrul portalului DES este posibilă numai după autentificarea utilizatorului (medicului, pacientului sau aparținătorului). Acesta va căuta dosarul după criterii care țin de identificarea pacientului cum ar fi CID-ul.
Sumarul și informațiile pentru situațiile de urgență sunt primele informații pe care la va afișa sistemul din dosarul căutat. Acestea vor fi afișate către orice medic.
Medicii de familie vor putea consulta dosarul pacienților care sunt curent înscriși pe lista lor. Medicii de familie au acces la întregul dosar al pacienților proprii fără a fi necesară prezența sau un acord suplimentar al pacientului/aparținătorului dacă acesta nu a modificat politica de acces implicită la dosar.
Medicii specialiști vor putea consulta dosarul pacienților cu boli cronice și care sunt în îngrijirea acestora. Aceștia au acces la întregul dosar al pacienților pe care îi au în grijă fără a fi necesară prezența sau un acord suplimentar al pacientului/aparținătorului dacă acesta nu a modificat politica de acces implicită la dosar.
Informații pentru situațiile de urgență ale unui pacient sunt structurate pe secțiuni.
Pentru pacientul exemplificat, sunt prezentate următoarele secțiuni:
 • Alergii și intoleranțe
 • Proteze și dispozitive interne
 • Transplanturi
 • Proceduri medicale relevante pentru urgență (recente)
 • Boli cronice
 • Boli hematologice relevante pentru urgență
 • Boli transmisibile relevante pentru urgență
 • Tratamente curente
 • Internări recente
 • Istoricul medical este format din secţiunile:
  • Alergii
  • Boli Cronice
  • Istoricul de Boli/ Diagnostice
  • Intervenții si proceduri efectuate
  • Servicii medicale
  • Imunizări
  • Tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice.
  Completare date în portalul DES
  Portalul DES oferă facilități pentru a completa date privind internările continue sau de zi și privind consultațiile efectuate de medici.Aceste facilități se adresează acelor instituții medicale care nu dispun de sisteme informatice proprii în cadrul cărora să gestioneze pacienții.Completarea acestor date se face strict în scopul salvării lor în cadrul dosarului electronic de sănătate. Sistemul DES nu are ca obiectiv înlocuirea documentelor pe hârtie elaborate în cadrul acestor instituții medicale.Datele completate sunt numai cele care urmează a se constitui ca date DMR.
  Completarea acestor câmpuri se va efectua manual de către utilizator prin copierea seriei și numărului foi de observație a pacientului pentru o mai ușoară identificare ulterioară. Pe scurt, procesul de completare implică:
  • 1.Medicul se autentifică în portalul DES
  • 2.Medicul caută dosarul pacientului
  • 3.Medicul caută pacientul pentru care dorește să completeze date prin introducerea CID-ului (sau CNP-ul). Sistemul DES este capabil să transforme CNP-ul în CID.
  • 4.Sistemul DES va căuta dosarul electronic al pacientului
   • acest dosar trebuie să existe (să fie inițializat)
   • altfel nu se pot completa date noi
   Medicul de familie este cel care inițializează dosarul, (în portalul DES, poate face acest lucru prin completarea unui document cu CID-ul sau CNP-ul pacientului respectiv)
  • 5.Medicul alege apoi categoria de document medical electronic pe care dorește să-l completeze,dintredocumentele pe care le poate introduce conform drepturilor de acces:
   • TDOC1-Prezentare la internare
   • TDOC2-Extras Fișă de Spitalizare continuă
   • TDOC3 -Fișă de Spitalizare de Zi -Prezentare Vizită
   • TDOC4 -Fișă Consultație
   • TDOC5.1 -Trimitere clinică
   • TDOC5.2 -Trimitere paraclinică
   • TDOC5.3 -Trimitere Recomandare Îngrijire la domiciliu
   • TDOC5.4 -Trimitere Recomandare Dispozitive Medicale
   • TDOC6 -Rețetă
  • 6.Medicul poate apoi:
   • a.Adăuga un nou document medical electronic
   • b.Edita un document pe care l-a creat anterior și pe care nu l-a transmis încă în dosar. Poate accesa numai documentele pe care le-a creat el și le poate modifica numai dacă nu le-a transmis încă.
   • c.Șterge un document dacă nu l-a transmis încă în dosar
  Prezentare pentru pacienti a Dosarului Electronic de Sanatate
  http://www.youtube.com/watch?v=LtHN3qG7gZs
  Prezentare pentru medici a Dosarului Electronic de Sanatate
  http://www.youtube.com/watch?v=Dd9JjLNkqsU