Formularul E 112

Spitale si Clinici

Formularul E 112


Formularul E 112 pentru obtinerea finantarii tratamentului medical in strainatate
Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs pentru asigurarea de boala-maternitate.
Formularul E 112 se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/72. Formularul E 112 se emite pentru doua situatii:

 • I. pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobândit dreptul la asigurarea de sanatate într-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE în care îsi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;
 • II. pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.
Conditii de emitere prevazute de regulamente:
 • 1. Pentru situatia transferului de resedinta – Eliberarea E 112 poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
 • 2. Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite doua conditii cumulative:
  • A. tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din România.
  • B. acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.
Daca cele doua conditii sunt îndeplinite casa de asigurari de sanatate nu poate refuza eliberarea acestui formular.
Eliberarea formularului E 112 va trebui sa aiba la baza si un raport medical care sa ateste starea de sanatate a solicitantului. Regula generala este ca acest formular se elibereaza înainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat.
Acesta se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de forta majora nu a putut fi eliberat anticipat.

Formularul E 112 se poate descarca de aici

Acte necesare:
Pentru copii:
 • Cerere - care se poate obtine de aici
 • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate)
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original) - care se poate obtine de aici
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
Pentru adulti:
 • Cerere - care se poate obtine de aici
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat eliberata de CASMB - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original) - care se poate obtine de aici
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
Sursa:
CNSAS