Raportul Corpului de control la Agenția Națională de Transplant

Raportul Corpului de control la Agenția Națională de Transplant

Sursa: Ministerul Sănătăţii
COMUNICAT DE PRESĂ

Str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti
Relaţii cu publicul: tel: (+4) 021 307 2524; Fax: 307 2675
Bucureşti,23-11-2016


Raportul Corpului de control la Agenția Națională de Transplant

Ministerul Sănătății a decis să sesizeze organele abilitate în urma verificărilor efectuate de Corpul de control la Agenția Națională de Transplant. Această decizie nu afectează în niciun fel activitatea de transplant din spitalele în care se efectuează astfel de proceduri.


În urma verificărilor, Corpul de control a constatat nereguli grave în legătură cu acreditarea centrelor unde ar trebui să se facă prelevarea de organe. Corpul de control a verificat, prin sondaj, patru spitale acreditate pentru această activitate și a constatat că ANT a acreditat spitalele pentru transplant, deşi acestea nu îndeplineau criteriile minime stabilite prin lege.

Din cauză că nu aveau aparatura necesară declarării morţii cerebrale, în spitalele verificate nu s-a desfăşurat nicio activitate de prelevare de organe până în prezent. Deoarece în urma controlului prin sondaj s-au găsit nereguli în 100% dintre centrele verificate, ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, a decis verificarea activităţii tuturor centrelor de transplant din ţară.

De asemenea, s-a constatat că la Agenția Națională de Transplant nu există proceduri şi criterii clare de alocare a organelor către pacienţii care au nevoie de transplant. Agenţia nu are un registru pentru fiecare tip de organ prelevat şi, deşi are responsabilitatea legală, ANT nu elaborat normele legislative pentru organizarea şi funcţionarea registrelor naţionale pentru celule şi ţesuturi destinate transplantului.

În lipsa unui registru integrat, fiecare spital întocmește liste proprii de așteptare, care nu sunt integrate la nivel naţional. Astfel, este încălcată Legea 95 din 2006, care prevede clar că Agenţia Naţională de Transplant gestionează registrele naţionale, prin care se asigură monitorizarea continuă a activităţii de transplant, a activităţilor centrelor de prelevare şi a centrelor de transplant.

Corpul de control a identificat posibile nereguli și în privința derulării unor proiecte cu fonduri europene și în cheltuirea banilor publici. Astfel, directorii instituției au primit bani ca prestatori de servicii în cadrul unui proiect care se referea la activitatea de transplant, iar pentru achiziția unui studiul de fezabilitate, referatul de necesitate a fost semnat de șoferul instituției, care era încadrat și la compartimentul de achiziții. În fața Corpului de control, el a declarat că nu a știut ce semnează. În acest caz s-a decis sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate privind posibile incompatibilităţi şi conflicte de interese.

”Avem dubii serioase legate de modul în care s-a făcut activitatea de coordonare a transplantului, având în vedere că ANT și-a pierdut o parte din atribuții privind această activitate, atribuții care au fost transferate către Serviciul de Ambulanță București - Ilfov”, a declarat ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu. Mai mult decât atât, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a desfășurat activitatea de coordonare în domeniul transplantului fără a fi acreditat.

În mai multe comunicări oficiale între Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, Agenția Națională de Transplant şi Ministerul Sănătății, domnul doctor Victor Zota apare ca fiind coordonator național de transplant, deşi această funcție nu este definită în legislația actuală, deci nu există. În prezent, legea defineşte funcțiile de coordonator de transplant regional şi la nivelul unității sanitare.

O altă constatare se referă la funcționarea Consiliul Știinţific al ANT, care nu și-a îndeplinit atribuţiile. Deşi trebuia să se întrunească lunar,  între 2013 și 2016 consiliul nu s-a întrunit decât de patru ori. Mai mult, o parte din membrii consiliului nu mai sunt în viaţă.

În urma acestui control, Corpul de control a decis:

  • Sesizarea organele abilitate pentru posibile fapte de natură penală, fals și uz de fals, în legătură cu modul de acreditare a unităților sanitare pentru desfășurarea activităților în domeniul transplantului;

  • Reevaluarea de către ANT a tuturor dosarelor de acreditare pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de acreditare şi întreprinderea măsurilor necesare pentru retragerea acreditării unităților sanitare care nu îndeplinesc condițiile din ordinul 860/2013;

  • Elaborarea de către ANT în regim de urgenţă a actelor normative pentru completarea reglementărilor din domeniul transplantului şi pentru transpunerea directivelor europene;

  • Modificarea componenţei Consiliului Știintific al Agenției Naționale de Transplant, având in vedere faptul ca acesta este nefuncţional;

  • Realizarea unei verificări a întregii legislații în domeniul transplantului pentru a se pune în acord toate actele normative incidente;

  • Realizarea în regim de urgență de ANT a diligențelor necesare pentru aprobarea prin ordin de ministru a modului de alocare la nivel național a grefoanelor de organe, țesuturi și celule.

Măsurile solicitate de Ministerul Sănătății nu sunt nicidecum menite să stopeze sau să interfereze cu activitatea de transplant. Transplanturile de organe în România trebuie să continue în condiţii de legalitate şi siguranţă pentru pacienţi.

Ministerul Sănătății va sprijini instituțiile abilitate pentru a asigura creșterea eficienței activităţii de transplant şi transparenţa în criteriile şi procedurile de alocare a organelor.