OLYSIO 150 mg capsule

OLYSIO 150 mg capsule

OLYSIO 150 mg capsule
simeprevir

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Puteţi să fiţi de ajutor raportând orice reacţii adverse pe care le puteţi avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.
Comisia Europeană a acordat o autorizație de punere pe piață pentru Olysio, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la 14 mai 2014.
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este OLYSIO şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi OLYSIO
3. Cum să luaţi OLYSIO
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează OLYSIO
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este OLYSIO şi pentru ce se utilizează
Ce este OLYSIO
- OLYSIO conţine substanţa activă „simeprevir”. Acesta acţionează împotriva virusului ce cauzează hepatita C, numit „virusul hepatitic C” (VHC).
- OLYSIO nu trebuie utilizat singur. OLYSIO trebuie utilizat întotdeauna ca parte a unei scheme de tratament, împreună cu alte medicamente pentru tratamentul infecţiei cu hepatita C. Prin urmare, este important să citiţi şi prospectele furnizate împreună cu aceste alte medicamente, înainte să începeţi să luaţi OLYSIO . Dacă aveţi orice alte întrebări despre oricare dintre aceste medicamente, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Pentru ce se utilizează OLYSIO
- OLYSIO este utilizat împreună cu alte medicamente în tratamentul hepatitei C cronice (pe termen lung) la adulţi.
- Cum acţionează OLYSIO
OLYSIO ajută în combaterea infecţiei cu virusul hepatitic C, împiedicând VHC să se multiplice. Atunci când este utilizat împreună cu alte medicamente în tratamentul hepatitei C cronice, OLYSIO ajută la eliminarea VHC din organism.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi OLYSIO
Nu luaţi OLYSIO dacă sunteţi alergic la simeprevir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). Nu luaţi OLYSIO dacă acest lucru este valabil în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului, înainte să luaţi OLYSIO .
Atenţionări şi precauţii
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre toate afecţiunile dumneavoastră medicale înainte de a lua OLYSIO , în special în cazul în care:
- aveţi hepatită C care nu este „genotipul 1” sau „genotipul 4”
- ați urmat sau urmaţi acum tratament cu medicamentele pentru VHC numite„telaprevir” sau „boceprevir”
- aveți orice alte probleme ale ficatului, în plus față de hepatita C
- aveți infecție cu hepatita B
- vi s-a efectuat sau urmează să vi se efectueze un transplant de organe
- sunteţi de origine est-asiatică.
Dacă oricare dintre cele de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua OLYSIO .
Sensibilitate la lumina soarelui
În timpul tratamentului cu OLYSIO s-ar putea să fiţi mai sensibil la lumina soarelui (fotosensibilitate) (vezi pct. 4 pentru informații cu privire la efectele secundare).
În timpul tratamentului cu OLYSIO trebuie să folosiți protecție solară adecvată (cum ar fi o pălărie de soare, ochelari de soare sau cremă de protecţie solară). În special, trebuie să evitaţi expunerea intensă sau prelungită la soare (inclusiv dispozitivele de bronzare).
Dacă dezvoltaţi o reacţie de fotosensibilitate în timpul tratamentului, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.
Erupţii pe piele
În timpul tratamentului cu OLYSIO este posibil să vă apară erupţii pe piele. Acestea pot deveni severe. Dacă dezvoltaţi erupţii pe piele în timpul tratamentului, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.
Analize de sânge
Medicul dumneavoastră vă va face analize de sânge înainte de a începe tratamentul și în mod regulat în timpul tratamentului. Aceste analize de sânge ajută medicul să:
- stabilească dacă tratamentul acţionează în cazul dumneavoastră
- decidă cât timp trebuie să luați OLYSIO şi celelalte medicamente utilizate în tratamentul hepatitei C cronice.
Copii și adolescenți
OLYSIO nu trebuie utilizat la copii și adolescenți (cu vârsta sub 18 ani) deoarece nu a fost studiat la această grupă de vârstă.
OLYSIO împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente. Acest lucru este necesar deoarece OLYSIO şi alte medicamente pot interacţiona reciproc.
În special, spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente:

Medicament (substanţa activă) Scopul medicamentului
amiodaronă, digoxină, disopiramidă, flecainidă, mexiletină, propafenonă sau quinidină tratamentul bătăilor neregulate ale inimii
claritromicină, eritromicină (cu administrare orală sau injectabilă) sau telitromicină tratamentul infecţiilor bacteriene
warfarină prevenirea cheagurilor de sânge
carbamazepină, oxcarbazepină, fenobarbital sau fenitoină prevenirea crizelor convulsive
astemizol sau terfenadină tratamentul alergiilor
carbamazepină, oxcarbazepină, fenobarbital sau fenitoină prevenirea crizelor convulsive
itraconazol, fluconazol, ketoconazol, posaconazol sau voriconazol (cu administrare orală sau injectabilă) tratamentul infecţiilor fungice
rifabutină, rifampicină sau rifapentină tratamentul infecţiilor, cum este tuberculoza
amlodipină, bepridil, diltiazem, felodipină, nicardipină, nifedipină, nisoldipină sau verapamil (cu administrare orală) scăderea tensiunii arteriale
dexametazonă (administrată injectabil sau pe cale orală) tratamentul astmului bronşic sau al inflamaţiei şi bolilor auto-imune
itraconazol, fluconazol, ketoconazol, posaconazol sau voriconazol (cu administrare orală sau injectabilă) tratamentul infecţiilor fungice
cisapridă tratamentul problemelor de stomac
ciulin de lapte pentru afecţiuni ale ficatului
sunătoare (Hypericum perforatum, un medicament pe bază de plante) pentru anxietate sau depresie
cobicistat pentru creşterea concentraţiile anumitor medicamente utilizate în tratamentul infecţiei HIV
atazanavir, darunavir, delavirdină, efavirenz, etravirină, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, nevirapină, ritonavir, saquinavir sau tipranavir tratamentul infecţiei HIV
atorvastatină, lovastatină, pitavastatină, pravastatină, rosuvastatină sau simvastatină pentru scăderea răspunsului imunitar sau pentru a preveni eşecul transplantului de organ
sildenafil sau tadalafil tratamentul „hipertensiunii arteriale pulmonare”
midazolam sau triazolam (administrate pe cale orală) vă ajută să dormiţi sau pentru anxietate

Dacă oricare dintre cele de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua OLYSIO .
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Sarcina
Dacă sunteţi gravidă, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
Femeile gravide nu trebuie să ia OLYSIO decât la recomandarea specifică a medicului.
Atunci când OLYSIO este utilizat împreună cu ribavirina, vă rugăm să citiţi prospectul pentru ribavirină pentru informaţii despre sarcină. Ribavirina poate afecta copilul nenăscut..
- dacă sunteţi femeie, nu trebuie să rămâneţi gravidă în timpul tratamentului şi ulterior timp de câteva luni.
- dacă sunteţi bărbat, partenera dumneavoastră nu trebuie să rămână gravidă în timp ce dumneavoastră urmaţi tratament şi ulterior timp de câteva luni.
Dacă sarcina apare în această perioadă, trebuie să contactaţi imediat medicul.
Contracepţia
Femeile trebuie să utilizeze o metodă de contracepţie eficientă în timpul tratamentului cu OLYSIO . Când OLYSIO este utilizat împreună cu ribavirina, citiţi prospectul pentru ribavirină pentru informaţii privind cerinţele de contracepţie. Dumneavoastră şi partenera dumneavoastră trebuie să utilizaţi o metodă eficientă de contracepţie în timpul tratamentului şi ulterior câteva luni.
Alăptarea
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă alăptaţi înainte de a începe să luaţi OLYSIO . Acest lucru este important deoarece nu se cunoaşte dacă simeprevir poate trece în laptele matern. Medicul vă va recomanda să întrerupeţi alăptarea sau să opriţi tratamentul cu OLYSIO pe perioada alăptării.
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Tratamentul combinat cu OLYSIO şi alte medicamente utilizate în tratamentul hepatitei C vă poate afecta capacitatea de a conduce şi de a folosi utilaje. Nu conduceţi sau nu folosiţi utiliaje dacă aveţi stare de leşin sau probleme de vedere. Citiţi prospectele pentru aceste alte medicamente pentru informaţii privind conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor.
OLYSIO conţine lactoză
OLYSIO conţine lactoză (un fel de zahăr). Dacă medicul v-a spus că aveţi intoleranţă la anumite glucide, vă rugăm să îl întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să luaţi OLYSIO
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Trebuie să luaţi OLYSIO ca parte a unei scheme de tratament împreună cu alte medicamente pentru tratamentul hepatitei C .Un ciclu de tratament cu OLYSIO durează 12 săptămâni, dar este posibil să fie nevoie să luaţi celelalte medicamente mai mult timp, în funcţie de recomandările medicului dumneavoastră. Citiţi prospectele pentru aceste medicamente pentru instrucţiuni privind doza şi paragraful „cum să luaţi”.
Cum să luaţi
- Doza recomandată de OLYSIO este de o capsulă (150 miligrame) o dată pe zi.
- Zilele săptămânii sunt tipărite pe fiecare folie de tip blister – acest lucru că va ajuta să vă amintiţi să luaţi capsula.
- Încercaţi să luaţi OLYSIO în fiecare zi, la aceeaşi oră.
- Luaţi întotdeuna OLYSIO împreună cu alimente. Tipul de alimente nu este important.
- Luaţi acest medicament pe cale orală.
- Înghiţiţi capsula întreagă.
Dacă luaţi mai mult OLYSIO decât trebuie
Dacă luaţi mai mult OLYSIO decât trebuie, adresaţi-vă imediat medicului sau farmacistului.
Dacă uitaţi să luaţi OLYSIO
- dacă mai sunt mai mult de 12 ore până la doza următoare, luaţi doza uitată cât mai repede posbil împreună cu alimente. Apoi luaţi în continuare OLYSIO la ora obişnuită din program.
- dacă mai sunt mai puţin de 12 ore până la doza următoare, săriţi peste doza uitată. Apoi luaţi doza următoare de OLYSIO , la ora obişnuită din program.
- nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.
Dacă nu sunteţi sigur ce trebuie să faceţi, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.
Nu încetaţi să luaţi OLYSIO
Nu încetaţi să luaţi OLYSIO decât dacă medicul vă spune acest lucru. Dacă opriţi tratamentul, este posibil ca medicamentul sa nu acţioneze corespunzător.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Următoarele reacţii adverse pot să apară la acest medicament, atunci când este utilizat în asociere cu peginterferon alfa şi ribavirină:
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 persoană din 10:
- senzaţie de rău (greaţă)
- mâncărimi ale pielii
- erupţii pe piele
- dificultăţi la respiraţie.
Frecvente: pot afecta până la 1 persoană din 10:
- creştere a concentraţiei de bilirubină din sânge (bilirubina este un pigment produs de ficat)
- sensibilitate la lumina naturală (fotosensibilitate)
- constipaţie.
Citiţi prospectele pentru celelalte medicamente utilizate în tratamentul hepatitei C pentru reacţiile adverse raportate la aceste medicamente.
Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V*. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează OLYSIO
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de temperatură de păstrare.
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.
Acest medicament poate reprezenta un risc pentru mediul înconjurător. Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine OLYSIO
- Substanţa activă este simeprevir. Fiecare capsulă conţine simeprevir sub formă de sare de sodiu, echivalent cu simeprevir 150 miligrame.
- Celelalte componente sunt laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, lactoză monohidrat, gelatină, dioxid de titan (E171), oxid negru de fer (E172) și shellac (E904).
Cum arată OLYSIO şi conţinutul ambalajului
Capsulele sunt de culoare albă, având inscripţionat cu cerneală neagră „TMC435 150”.
OLYSIO este disponibil în folii tip blister a câte 7 capsule. Zilele săptămânii sunt tipărite pe folia tip blister.
OLYSIO este disponibil în cutii ce conţin 7 capsule (1 blister) sau 28 capsule (4 blistere).
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul
Janssen-Cilag International NV,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia
Fabricantul
Janssen-Cilag SpA,
Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italia

Atentie
Nu se recomanda administrarea de medicamente fara consult medical.
Cititi prospectele medicamentelor sau a suplimentelor alimentare, pentru a va informa asupra indicatiilor, modului de utilizare sau reactiilor adverse.

Puteti raporta reactiile adverse direct prin intermediul sistemului national de raportare, ale carui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale . Raportând reactiile adverse, puteti contribui la furnizarea de informatii suplimentare privind siguranta medicamentelor. Raporteaza o reactie adversa